Muat naik gambar untuk rekod sedia ada

Join Our CRCG Online Community Member

Get Paid To Shop And Tell Us About Your Experiences

Thank you for your interest in being a part of Cardas Research & Consulting Sdn Bhd. This registration form will form part of your profile. Once submitted, we will then proceed to find suitable assignments for you according to the profile you have submitted. We will notify you either through email or telephone. In each case you can decide to participate or not. Your responses will remain strictly confidential.
Language : BM Version BM    English Version English

CARDAS RESEARCH NOTIS PRIVASI DAN KEBENARAN (BAHASA MALAYSIA)

Cardas Research & Consulting Sdn Bhd (“Cardas Research”),dari masa ke semasa meletakkan kepentingan untuk mengikuti sebarang perubahan perundangan dan peraturan. Memandangkan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 telah berkuatkuasa, kami sedang mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahawa kita mematuhi Akta ini. Notis ini adalah untuk memaklumkan anda tentang usaha kami dan juga untuk memberitahu anda maklumat-maklumat peribadi anda yang mungkin kami proses dan cara-cara kami berbuat demikian.

Sebelum anda meneruskan aplikasi anda, sila baca dan faham bagaimana maklumat peribadi anda diproses oleh Cardas Research untuk tujuan berikut (“Tujuan”):-

  1. Megemaskini ketepatan rekod;
  2. Memperolehi dan memproses pendaftaran/ permintaan anda;
  3. Menyediakan perkhidmatan yang dilanggani and memaklumkan sebarang perubahan penting atau perkembangan tentang ciri-ciri produk atau perkhidmatan;
  4. Memaklumkan projek-projek kaji selidik yang dijalankan untuk penyertaan anda;
  5. Menjalankan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kaji selidik pemasaran;
  6. Menjemput anda untuk menyertai kaji selidik pemasaran;
  7. Menjawab sebarang soalan dan keraguan anda;
  8. Memperoleh data, laporan, satistik dimana identiti anda akan dilindungi.

Maklumat peribadi anda mungkin didedahkan kepada syarikat-syarikat lain di dalam kumpulan Cardas Research & Consulting; di Malaysia atau di luar negara. Sila ambil perhatian bahawa Cardas Research perlu memproses maklumat peribadi anda untuk Tujuan tersebut; tanpanya Cardas Research tidak dapat menghulurkan perkhidmatan sepertimana yang diminta daripada Cardas Research & Consulting.

Anda boleh meminta akses terhadap, membuat pembetulan kepada, atau untuk menghapuskan maklumat peribadi anda atau mengehadkan pemprosesan itu pada bila-bila masa selepas ini. Sebarang pertanyaan atau aduan berkenaan dengan maklumat peribadi anda juga boleh disalurkan kepada Cardas Research dengan mengemukakan permintaan tersebut kepada Cardas Research melalui pos, e-mail atau faksimili kepada alamat berikut:

The Administrator
Cardas Research and Consulting Sdn Bhd
A-15-10, Menara A, Prima Avenue
Jalan PJU 1/39, Dataran Prima
47301 Petaling Jaya,
Selangor D.E.
Facsimile No: 03-78010699
E-mail: pdpa@crcg.com.my

Cardas Research & Consulting Sdn Bhd berhak mengubahsuai atau mengemaskini notis privasi ini selaras dengan sebarang pertukaran amalan privasi. Walau bagaimanapun, versi terkini notis privasi ini sedia ada di www.crcg.com.my dan anda dinasihatkan untuk  menyemak laman web ini dari masa ke semasa untuk memperolehi maklumat terbaru mengenai amalan privasi Cardas Research & Consulting Sdn Bhd.

Klik butang "Saya Bersetuju" untuk mengakui bahawa anda telah baca dan faham notis Privasi dan memberi keizinan untuk memproses informasi tersebut sepertimana yang dimaklumkan dalam Tujuan.